Provádíme záruční a pozáruční servis na hodinky Luminox, RSC Watches, Jowissa, CX Swiss Military, Swiza, DogFight.

FTIME Service Center

Na pořičí 44
110 00, Praha 1
Tel. +420 730 154 538
servis@luminox.cz

Prosíme neposílejte reklamace a servisní zakázky na fakturační adresu pouze na Servis Center.

Záruční podmínky

Záruční doba 36 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. 
Záruční i pozáruční opravy provádí:
FTIME shop s.r.o. , Na Poříčí 44, Praha 1, 110 00

Záruka se nevztahuje na:

• opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku
• poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně 
  známými a obvyklými způsoby používání
• poškození nebo opotřebení skla, pouzdra a náramku nebo řemínku
• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci
• mechanické poškození výrobku
• poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií)
• vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku
• závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány jinou, než autorizovanou opravnou.