Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti FTIME s.r.o., se sídlem Josefa Hory 1291/33, 266 01 Beroun, IČ 48112283, DIČ CZ48112283, e-mail: info@ftime.cz, tel: +420777553922 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

 2. Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: info@ftime.cz

 4. Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 5. Osobní údaje Správně poskytne následujícím zpracovatelům: FTIME s.r.o.

 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR; 
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
  • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
  • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR

 7. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.