Příběh značky DOGFIGHT

Původ výrazu DOGFIGHT, který označuje vzdušný souboj mezi stíhacími letadly na krátkou vzdálenost, lze vystopovat do období krátce po první světové válce.  První písemný záznam, kde je toto slovo použito v dnešním významu, se objevil v knize "History of 24 squadron" (Historie 24. perutě) z roku 1919. Na první bojové letouny byly montovány kulomety pro střelbu dopředu, které vyžadovaly, aby se pilot dostal za nepřátelská letadla. Letouny bojující o zadní pozici připomínaly navzájem se honící psy, a odtud vzešel výraz DOGFIGHT (psí souboj). Taktika a účinnost manévrů stíhačů může záviset na vyspělosti letadla a zbraní a také na specifické bojové situaci.

Piloti musí instinktivně reagovat na pozici, rychlost a výšku protivníka a současně brát v úvahu poloměr otáčení a odezvu motoru vlastního letadla.

Pilot, který si zajistí výhodnou pozici, má v bitvě okamžitě navrch a dostává nepřítele pod obrovský tlak.

Když vypukla druhá světová válka, začali piloti uplatňovat svoji bojovou taktiku, kterou dlouho studovali. Piloti musí instinktivně reagovat na pozici, rychlost a výšku protivníka a současně brát v úvahu poloměr otáčení a odezvu motoru vlastního letadla. Pilot, který si zajistí výhodnou pozici "šesti hodin" za nepřítelem (tzv. dead-six) má v bitvě okamžitě navrch a dostává nepřítele pod obrovský tlak.

Příběh

DOGFIGHT vypráví příběh pilotů, kteří během světových válek sváděli na obloze odvážné souboje.

S neochvějnou vírou bojovali proti strachu a v podstatě zasvětili své životy dosažení míru a stability.

Piloti DOGFIGHT dodržovali pravidla a bojové plány na bojištích, kde probíhaly nelítostné souboje a kde si nesměli dovolit jedinou chybu. Při tom všem nezapomínali ctít posvátnost života.

Byli to největší válečníci, kteří neváhali vsadit všechno, aby chránili své přátele a blízké.   

Ještě dnes vzpomínáme na piloty DOGFIGHT, skutečná létající esa s GENTLEMANSTVÍM A ODVAHOU.