Základy správného používání hodinek

Zásady pro zachování vodotěsnosti Vašich hodinek a nedodržení níže uvedených

zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek a případnou ztrátu záruky.

- Jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky.

- šroubovací korunka musí být vždy zcela dotažena, ostatní ovládací prvky musí být v základní pozici.

- Nikdy nepoužívejte hodinky při koupeli v horké vodě.

- Ke ztrátě vodotěsnosti může dojít při prudkém ochlazení např., sluncem rozpálených hodinek v chladné vodě 

   (Vlivem jiné roztažnosti různých materiálů).

- Jestliže se i přes dodržení těchto zásad objeví v hodinkách Voda nebo kondenzovaná vlhkost, nechte ihned hodinky zkontrolovat.

- Hodinky 10 a 20 ATM se doporučují při častém používání předložit k pravidelné roční prohlídce v autorizovaném servisním středisku.

Doporučená péče o Vaše hodinky

Baterie

Životnost baterie je počítána od okamžiku vložení baterie ve výrobním závodě a slouží výhradně ke kontrolním účelům, při prvním náznaku vybití baterie zajistěte její výměnu. Zejména u vodotěsných hodinek by měla být výměna provedena u autorizovaného prodejce.

Řemínek nebo tah neutahujte řemínek (tah) hodinek příliš pevně, mezi řemínek a zápěstí by mělo být možné vsunout prst. Kovový tah by měl být z hygienických důvodů a zachování elegantního vzhledu pravidelně čištěn, omyjte jej mýdlovou vodou a vytřete do sucha jemnou utěrkou.

V hodinářských opravnách Vám mohou tah důkladně vyčistit ultrazvukem.

Teplota

Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí. Vyvarujte se též prudkým změnám teploty (zásadně nepoužívejte hodinky např. v sauně, nenechávejte je na palubní desce automobilu nebo neskákejte s rozehřátými hodinkami z pláže do studené vody,...).

V opačném případě může dojít k chybné funkci, předbíhání nebo zpožďování hodinek, narušení vodotěsnosti a zkrácení životnosti baterie.

Nárazy

Tyto hodinky snesou běžné nárazy a otřesy při standardním denním používání a neagresivních sportech. Pád hodinek na tvrdý povrch nebo silné nárazy mohou hodinky poškodit, případně zničit.

Magnetické pole

Tyto hodinky odolávají magnetickým polím do intenzity 60 gaussů a nemohou být ovlivněny běžnými domácími spotřebiči. Jsou-li však vystaveny silnému magnetickému poli, mohou být poškozeny nebo zničeny.

Statická elektřina

Integrované  obvody uvnitř hodinek jsou citlivé na statickou elektřinu. Dostanou-li se do kontaktu Se statickým nábojem mohou být poškozeny nebo zničeny. Hodinky proto v žádném případě neotvírejte.

Chemikálie a plyny

Chraňte hodinky před stykem s agresivními chemikáliemi a plyny. Kontakt s nimi může způsobit změnu barvy pouzdra či řemínku hodinek, naleptání povrchu, případně narušení těsnosti hodinek, Vyvarujte se čištění hodinek čistícími prostředky jako jsou ředidla, benzíny, rozpouštědla atd.

Doporučené používání hodinek ve vodě

Pro pohyb ve vodním prostředí (plavání, vodní sporty, skákání do vody, atd.) doporučujeme používat pouze hodinky s označením, 10ATM nebo 20ATM. Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemínků, proto chcete-li Vaše hodinky používat pro plavání či vodní sporty, vybírejte raději hodinky s kovovým

tahem nebo plastovým či gumovým řemínkem. Pro pohyb ve vodním prostředí dodržujte výše uvedené zásady pro vodotěsnost. Po kontaktu s vodou otřete vlhkost z pouzdra a řemínku (tahu) jemnou utěrkou, jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, musí být poté umyty v čisté vodě a otřeny do sucha.

Udržujte hodinky v čistotě

Řemínek a pouzdro, jsou napadány potem při přímém styku s pokožkou. Pokud nejsou hodinky příliš dlouho čištěny, mohou se objevit známky koroze a napadání povrchové úpravy hodinek, proto Vaše hodinky pravidelně ošetřujte. Pouzdro hodinek, případně tah očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlovém roztoku a vytřete do sucha, frekvence údržby výrazně závisí na prostředí, v jakém hodinky používáte. Udržování čistoty je důležité i z hygienického hlediska, předejdete tím případným dermatologickým problémům.

Povrchová úprava

Vlastníte-li zlacené náramkové hodinky, či hodinky s podobnou povrchovou úpravou, vezměte na vědomí, že tato povrchová úprava je náchylnější na mechanické opotřebení. Hodinky s touto povrchovou úpravou nejsou určeny k nadměrnému namáhání, životnost zlacení výrazně prodloužíte, vyvarujete-li se kontaktu hodinek s potem (např.při sportu, za vysokých teplot,..,), chemikáliemi a agresivními látkami (např. mytí nádobí, práce s barvami atd.). V případě znečištění hodinek povrch otřete vlhkým hadříkem a potom osušte. Hodláte-li používat hodinky při sportu nebo fyzické práci volte raději hodinky např. s masivním ocelovým pouzdrem bez zlacení.